Bài viết cho Pago

Công trình sàn gỗ Pago

Báo giá sàn gỗ Pago Việt Nam

Sàn gỗ Pago đã có mặt trên thị trường vật liệu xây dựng ở Việt Nam trong 10 năm nay. Đây là một sản phẩm do Việt Nam sản xuất dựa trên công nghệ hiện đại đến từ CHLB Đức. Nhà máy sản xuất sàn gỗ Pago được đặt tại khu  công nghiệp Lai Xá,…

Xem thêm